DX ALÜMİNYUM Turkish DX Aluminum English

Misyonumuz


DX Alüminyum,

Pazar odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimizin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır.

Çevremizde neler oluyor ve değerlerimiz

Rekabet koşullarının ve müşteri beklentilerinin sürekli değişimi yeni fırsatlar doğurmaktadır. Fırsatları, büyümek için değerlendiriyoruz.
Esnek iş modelimiz ve ortak değerlere sahip çalışanlarımızla fark yaratarak, Paydaşlarımızın güvenilir bir iş ortağı oluyoruz.

Ortak değerlerimiz; başarma arzusu, ekip çalışması ve işbirliği, müşteri odaklılık, toplumun gelişimine ve çevreye katkıda bulunmaktır.

Yol Haritamız

Büyümeyi sürdürülebilir kılmak için, değişen dünya koşullarında, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın farklılaşan ihtiyaçlarına, iş ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle hızlı bir şekilde çözüm üreten bir şirket olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedeflemekteyiz.

Kaynakları verimli kullanmak, yol haritamızın önemli bir maddesini oluşturmakta ve sürdürülebilir gelecek adına sorumluluğumuzun altını çizmektedir.